Om matskolen
 Nye Merkeforskrifter for uembalert mat
 Din hverdag
 Generelt om Matallergier
 Faktaark
 Oppskrifter
 Råvarer og tips
 Spørsmål og svar
 Kurs på Matskolen
 Andre Linker til nettsteder
 Her er vi
 Aktuelt
Kontakt oss
Mobil 92089029 eller
mobil 92287146
post@matskolen.no
 
Det blir heretter obligatorisk å informere kundene om ingre- dienser i maten som kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner. Mattilsynet mener at denne informasjonen må gis skriftlig di- rekte til forbruker, samtidig som alle ansatte i virksomheten må kjenne til informasjonen. Det må være etablerte systemer som gjør det mulig å dokumentere at matinformasjonen er korrekt. Dette oppnås best med skriftlig informasjon. Tanken bak det nye regelverket er at forbrukere har rett til å vite om det er noe i maten som de kan reagere på, og som eventuelt kan gjøre dem syke. Ifølge det nye regelverket er det 14 ingredienser (allergener) som eksplisitt må informeres om til kunden. Slik merking gjelder allerede for ferdigpakket mat, og skal nå også gjelde for ikke-ferdigpakket mat. Kundens og serveringsstedets ansvar Fordi folk kan bli syke eller få ubehagelige helsemessige reak- sjoner av å spise mat de ikke tåler, er det viktig at virksomheter tar hensyn til kunder som har overfølsomhetsreaksjoner. For personer med matallergi kan selv små mengder av en matvare de ikke tåler gi svært alvorlige reaksjoner, og i verste fall være livstruende. Alle kunder har ansvar for å unngå den maten de ikke tåler, og vurdere hva som er trygt for dem. Kunden må spørre hva ma- ten hun/han kjøper inneholder. Samtidig har serveringsstedet et ansvar for å følge regelverket og ta gjesten på alvor. Serve- ringsstedet må kunne formidle hva maten faktisk inneholder og hvordan den er laget. Ansatte må på ingen måte gjette eller garantere at noe er fritt for en ingrediens, uten å være sikker. Det beste er å forklare hvordan maten er tilberedt og la kunden selv vurdere om de mener det er trygt å spise maten som serveres. God butikk Det er et økende antall personer med allergioverfølsomhets- reaksjoner på mat, og enda flere personer vil unngå matvarer ut fra religiøse, etiske eller helsemessige hensyn. Virksomheter må være proaktive for å imøtekomme dette økende kunde- behovet. Personer med allergi og annen overfølsomhet som føler at de får god informasjon om den maten de kjøper og har positive erfaringer, blir trofaste kunder og gode ambassadører for virksomheten din.

Adobe Reader

Matskolen©2005