Om matskolen
 Nye Merkeforskrifter for uembalert mat
 Din hverdag
 Generelt om Matallergier
 Faktaark
 Oppskrifter
 Råvarer og tips
 Spørsmål og svar
 Kurs på Matskolen
 Andre Linker til nettsteder
 Her er vi
 Aktuelt
Kontakt oss
Mobil 92089029 eller
mobil 92287146
post@matskolen.no
 
 Info fra Mattilsynet  
  

Fosfater er naturlig forekommende i levende organismer, hvor de finnes i bestemte mengder og i bestemte forbindelser og har bestemte funksjoner. Fosfat er betegnelser på mange ulike forbindelser med ulike egenskaper og effekter. Det er to generelle klasser av fosfater som kalles ortofosfater og kondenserte fosfater. Forbindelsene kan tilsettes i de fleste næringsmidler for å for eksempel binde vann eller som stabilisator slik at kvaliteten på varen holder seg.

Sjekk merkingen
Tilsetningsstoffer brukes for å påvirke matvarens holdbarhet, konsistens, smak eller farge. Når fosfat brukes som tilsetningsstoff skal det fremgå av ingredienslisten i produktets merking. I merkingen fremgår det hvilken funksjon (klassebetegnelse) stoffet har i produktet og stoffet er enten gjengitt i sitt fulle navn eller med E-nummer.

Fosfatene vil ha følgende e-nummer i ingredienslisten:

  • E338
  • E339
  • E340
  • E341
  • E343
  • E450
  • E451
  • E452

Les mer om E-nummer på Matportalen.

Hvis fosfat kun brukes som et hjelpemiddel under produksjonen skal det ikke være rester igjen av stoffet i det ferdige produkt. Da er det heller ikke krav til spesiell merking på produktet. Slik bruk skal imidlertid ikke ha vesentlige teknologiske effekter på produktet, som for eksempel vannbindende effekt.

Bruk av fosfater i fisk

Når er det tillatt å tilsette fosfat?
Fosfat kan tilsettes til fersk fiskefilet som skal fryses, og det kan tilsettes til fryst fiskefilet som skal tines. Det kan tilsettes til fiskefilet som har vært frossen og som så er tint. Dette gjelder også fiskefilet i fiskedisk. Det er også lov å tilsette til fryst fiskefilet som er kvernet. Dette skal da merkes.

Når er det ikke tillatt å tilsette fosfat?
Det er ikke lov å bruke fosfat i klippfisk og saltfisk. Dette gjelder også lettsaltet fisk som skal fryses. Det er tidligere hevdet fra industrien at fosfat kan brukes som prosesshjelpemiddel for å hindre koagulering av blod i klippfisk og saltfiskindustri. Praksisen slik den da ble beskrevet av industrien oppfylte ikke krav til et prosesshjelpemiddel. Inntil praksis er endret er derfor heller ikke lov å bruke fosfater i klippfisk og saltfiskindustrien. Industrien har bedt Mattilsynet om en dialog for å bli enige i hvilke tilfeller de kan bruke fosfat som prosesshjelpemiddel.

Det er heller ikke lov å tilsette fosfater til fryst rund fisk, selv om denne skal fileteres etterpå. Med rund fisk mener vi også sløyd fisk, med eller uten hode. Hvis det er et behov for å bruke fosfater i rund fisk er det likevel mulig for næringen å søke EU-Kommisjonen om å få utvidet bruksområdet. En slik søknad kan sendes EU-Kommisjonen gjennom Mattilsynet.

Bruk av fosfater i importert fisk og sjømat
Mat som importeres fra land utenfor EØS-området skal tilfredsstille norsk regelverk. Dette gjelder også norsk fisk som sendes til utlandet for bearbeiding og kommer tilbake etter behandlingen for å selges på det norske markedet. Er det brukt tilsetningsstoffer, som for eksempel fosfater, skal dette gå tydelig frem av på forpakningen i henhold til norske merkebestemmelser.

Bruk av fosfater i kjøtt
Fosfater kan ikke brukes som tilsetningsstoff i ferskt kjøtt som fileter og biffer. Det er tillatt brukt i enkelte hele kjøttprodukter og kjøttprodukter oppdelt i biter, men disse produktene skal da være merket med hvilke stoffer som er tilsatt. Grensen for tillatt mengde tilsatt forforsyre og fosfater er 5g/kg.

Hvilket regelverk gjelder

Tilsetningsstofforskriften
I følge tilsetningsstofforskriften er det på grunn av tap av vannbindingsevne lov å tilsette fosforsyre og fosfater i fryst fiskefilet (5 g/kg), og i surimi (1 g/kg).

Prosesshjelpemidler er regulert i forskrift om tilsetningsstoffer, men er i motsetning til tilsetningsstoffer ikke avgrenset brukt til bestemte produkter. Prosesshjelpemidler kan brukes når det foreligger et teknologisk behov under behandlingen og bearbeidingen, men skal ikke innvirke teknologisk på det ferdige produkt. Det europeiske overvåkingsorganet ESA har i samråd med EU-Kommisjonen vært tydelige overfor Norge på at de mener polyfosfater ikke kan anses som prosesshjelpemiddel i saltfiskproduksjonen, bl.a. ut fra hensynet til å unngå omgåelser av tilsetningsstoffregelverket og andre forbrukerhensyn. Det er også poengtert i brev av 31.5.2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet at prosesshjelpemidler er ”regulert”.

Merkeforskriften
All bruk av tilsetningsstoffer som fosfat i mat skal deklareres på varen i henhold til merkeforskriften § 13.

Adobe Reader

Matskolen©2005