Om matskolen
 Nye Merkeforskrifter for uembalert mat
 Din hverdag
 Generelt om Matallergier
 Faktaark
 Oppskrifter
 Råvarer og tips
 Spørsmål og svar
 Kurs på Matskolen
 Andre Linker til nettsteder
 Her er vi
 Aktuelt
Kontakt oss
Mobil 92089029 eller
mobil 92287146
post@matskolen.no
 

Skolering av nye kursledere er gjennomført

De 5 kokkene viste stor interesse for fagfeltet, og ga gode tilbakemedlinger for opplegget som Matskolen hadde tilrettelagt.

Kurset som gikk over 4 dager hadde innhold i alt fra dypgående informasjon om NAAF som organisasjon, og generelt om de forskjellige allergier.
Videre var det god innføring i råvarer og bruk av disse. Ernæring ble også vektlagt som del av innholdet.
Delen om matvareallaergier, den medisinske, ble ivaretatt med en hel dag hvor lege og alergolog Roald Bolle fra UNIT ( Tromsø) foreleste gruppen.
Den 3 dagen var tilrettelagt med praktisk arbeide på kjøkkenet. Her var det flere av kokkene som fikk nye erfaringer  i bruk av råverer "uten" noe.
Områder som kommunikasjon og presentasjon / veiledning var også ivaretatt i løpet av kurset.
Avslutningsvis ble det eksamen hvor deltakerne besvarte spørmål , samt hadde en egen preentasjon i plenum.
Vi takker deltakerne for fine dager og ønsker lykke til i det videre arbeidet med matskolen.


Adobe Reader

Matskolen©2005