Om matskolen
 Nye Merkeforskrifter for uembalert mat
 Din hverdag
 Generelt om Matallergier
 Faktaark
 Oppskrifter
 Råvarer og tips
 Spørsmål og svar
 Kurs på Matskolen
 Andre Linker til nettsteder
 Her er vi
 Aktuelt
Kontakt oss
Mobil 92089029 eller
mobil 92287146
post@matskolen.no
 
  Filvedlegg: 

VIKTIG INFORMASJON OM ET ”MATNYTTIG” TEMA!

Invitasjon til møte om: Matallergi og matintoleranse

Norges astma og allergiforbund får mange henvendelser fra pasienter med allergi og intoleranse for ulike matsorter. Disse er usikre på hva de skal gjøre med sine matproblemer. Mange har ingen sikker diagnose for sine opplevde problemer. Etter å ha diskutert med flere allmennleger om hva som kan gjøres for denne gruppen pasienter, ønsker vi å invitere til møte den 30. januar 2006.

Vi serverer ……. følgende allergivennlige program:

• Velkommen ved Fylkessekretær Marianne Bjerke NAAF Sør-Trøndelag

• Utredning og tiltak ved mistanke om matallergi eller intoleranse ved Dr. Roald Bolle, UNN

Roald Bolle har siden 1978 drevet som allergolog i Tromsø. Han er førsteamanuensis ved Universitetet og overlege ved barneavdelingen UNN. Bolle har tidligere arbeidet ved allergiavdelinger i Sverige og ved Voksentoppen Senter for Astma og Allergi i Oslo. Han har drevet et utstrakt forelesnings- og formidlingsarbeid om allergi, astma, eksem og beslektede tilstander. Bolle har også deltatt i en rekke forskningsprosjekter innen disse emnene

• Mat for alle - matskolen. Et opplæringsprogram fra Norges Astma og Allergiforbund ved Svein Magnus Gjønvik,

Svein Magnus Gjønvik er en meget anerkjent kokk og har gjennom oppbygging av Matskolen fått et godt innblikk i de problemer og utfordringer en matallergiker har i hverdagen. Han vil kunne gi en del innspill til hvordan denne gruppen kan møtes i forhold til bruk av råvarer og tilberedningsmetoder.

Her er ”matglede” et viktig innspill. Se også www.naafstrl.no.

Møtet begynner kl 1800 –
Matservering, omvisning og utstilling fra kl 1700.


Tid og sted: Matakademiet/SMG Rådgivning/Matskolen Vestre Rosten 73b,
7072 Heimdal. Grått to etasjers trehus 40 meter før inngangen til Fokus Bankbygget.

Påmelding innen 20. januar 2006 til
NAAF Sør-Trøndelag epost:  naafstrl@online.no eller tlf 72 83 17 90

Med vennlig hilsen
Norges Astma og Allergiforbund   
Marianne Bjerke


Adobe Reader

Matskolen©2005