Om matskolen
 Nye Merkeforskrifter for uembalert mat
 Din hverdag
 Generelt om Matallergier
 Faktaark
 Oppskrifter
 Råvarer og tips
 Spørsmål og svar
 Kurs på Matskolen
 Andre Linker til nettsteder
 Her er vi
 Aktuelt
Kontakt oss
Mobil 92089029 eller
mobil 92287146
post@matskolen.no
 
  Filvedlegg: 
Merutgifter ved allergi mot kumelk
og mot  hvete +kumelk
 
Fire studenter ved Høyskolen i Sør Trøndelag har i 2005  levert en oppgave om utgifter ved henholdsvis melkeallergi og melke- og hveteallergi. Arbeidet er gjennomført som et ledd i utdanningen i Næringsmiddelteknologisk utdanning.
 
Det er utført av Susanne Mari Brevik, Maria Aalvik Løberg, Anne Åshild Rødsjø  og Silvia Renate Sundt. Hovedveileder var Merete Askim. Prosjektet ble gjennomført som en del av Bachelorgraden ved Avdeling for Mat og Medisinsk Teknologi (AMMT) i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), NAAF Sør-Trøndelag Fylkeslag
 
Undersøkelsen ble gjennomført i tre kommuner, henholdsvis Meldal, Frøya og Trondheim.
 
Avhandlingen omtaler
 • melke- og hveteallergi
  - hva man kan spise 
  - erstatningsprodukter
 • relevante utdrag av trygdeloven
 • kostholdsplaner
  - næringsberegninger
  - oppskrifter
  - priser
 • beregning av kostnader
  - merutgifter
  - transportkostnader (der erstatningsvarer ikke finnes på stedet).
 • Konklusjon
  - Merutgifter for en familie på 4 hvor ett barn har melkeallergi (inkl. transportutgifter)
  - Merutgifter for en gutt på 14 år med melke- og hveteallergi (ekskl. transportutgifter)
Merutgiftene
 
Merutgiftene for en måned  til mat og drikke samt transport (reise for innkjøp en gang  pr måned) for en familie på 4 hvor ett barn har melkeallergi:
 • Frøya: kr 2.390,16 (transportutgift kr. 1.252,80)
 • Meldal kr 1.660,77 (transportutgift kr. 611,40)
 • Trondheim kr. 649,08 (transportutgift kr. 0)
Merutgiftene for en måned for en gutt på 14 år med allergi mot både kumelk og hvete, (men uten trygdeetatens godkjenning av transportkostnader):
 • Frøya kr. 808, 82
 • Meldal kr. 806,12
 • Trondheim kr. 658,74
Trygdeetatens satser for grunnstønad
Merutgift pr måned
Sats 1. 553,-
Sats 2. 854,-
Sats 3. 1.111,-
Sats 4. 1.634,-
Sats 5. 2.217,-
Sats 6. 2.779,-
 
Kommentar
Dette er fremragende pionerarbeid i et viktig felt.
 
Arbeidet bør legges til grunn for trygdeetatens utbetalinger av grunnstønader - helst med automatikk i saksbehandlingen der det foreligger legeerklæring om matvareintoleransen (og uten krav om dokumenterte utgifter). Avhandlingen burde
også gjøres tilgjengelig for publikum.  
 
Det er et stort behov for tilsvarende beregninger for andre vanlige matvareallergier og intoleranser, og særlig  for personer og familier som må holde spesielt kosthold på
grunn av atopisk eksem der også eksembehandlingen krever ekstra utgifter.

Adobe Reader

Matskolen©2005