Om matskolen
 Nye Merkeforskrifter for uembalert mat
 Din hverdag
 Generelt om Matallergier
 Faktaark
 Oppskrifter
 Råvarer og tips
 Spørsmål og svar
 Kurs på Matskolen
 Andre Linker til nettsteder
 Her er vi
 Aktuelt
Kontakt oss
Mobil 92089029 eller
mobil 92287146
post@matskolen.no
 
 
Påmeldingsskjema

INVITASJON til:
Fagdag for leger, helsesøstre og jordmødre.

Hva vet vi om mat, allergi og intoleranse ?

Fredag 2. september, Statens Hus i Trondheim i auditoriet i 1.etg

Kurskomiteen består av:
Helsesøstrene Mona Bekken og Åse Gravseth
Kommunelegene Harald Torske og Anders Grimsmo
Avd. overlege Gudmund Marhaug, St. Olavs Hospital
Folkehelserådgiver Jorunn Lervik, Fylkesmannens Sosial og Helseavd.
Matskolens leder Svein Magnus Gjønvik
Fylkessekretær i NAAF Sør-Trøndelag, Marianne Bjerke

Fagdagen inviteres av:
Fylkesmannens Sosial og Helseavdeling og Norges Astma og Allergiforbund.

Kurset søkes godkjent som tellende kurstimer for leger og helsesøstre.

Ragnhild Halvorsen er overlege ved Rikshospitalets BKL Voksentoppen, senter for astma og allergi. Hun har lang erfaring med mat, allergi og intoleranse. Hun er den som i dag har landets største kompetanse innenfor dette området.

Vi tar forbehold om enkelte endringer i programmet.

Det blir utstilling i tilknytning til kurset.
Kl.0800  Registrering og kaffe. Utstillingen åpner

Kl.0830  Mål for Fagdagen v/ Kurskomiteen
   
Kl.0855 Åpning ved Adm. Dir. for Helse Midt-Norge Paul Hellandsvik
Satsning, brobygging, forebygging, individuelle planer, linjer og ansvar
Sikre brukeren en god og helhetlig omsorg og være brobygger mellom første og andre linjetjenesten

Kl.0915 Overlege dr.med. Ragnhild Halvorsen, Rikshospitalet, BKL Voksentoppen 
 Allergiske og andre unormale reaksjoner på mat
 Sannheter og myter
 Definisjoner, forekomst, mekanismer, Forebygging
Hvilke råd bør helsestasjonen gi til familier med allergiske barn og til ”vanlige” familier?
Hvor går grensen mellom ansvarsforholdene til   annen og tredjelinjetjenesten?  
   
Kl 1015  Kaffe/te og fruktpause med utstilling

Kl 1045  Ragnhild Halvorsen fortsetter

Kl 1200  Lunsj og utstilling

Kl 1300  Aktuelle trygdespørsmål v/Erik Eide, Trygdeetaten

Kl 1330 Hvilket tilbud er Matskolen ?
   V/Svein Magnus Gjønvik, Matskolens leder
   Hverdagen i praksis med gode råd. Hvilke produkter finnes ?

Kl 1415  PAUSE med kaffe og te

Kl 1430 Gudmund Marhaug, Avdelingsjef/professor Kvinne-Barnsenteret St. Olavs Hospital
Kvalitetssikring av tjenesten, ansvar, brobygging mellom første, andre og tredjelinjetjenesten

Kl 1450  Kommunelege Harald Torske  
Kan vi i en travel hverdag få til et godt samarbeid mellom de ulike faggruppene i 1. og 2. linje-tjenesten ?

Kl 1520  Oppsummering  
Kl 1530  Takk for i dag


Adobe Reader

Matskolen©2005